Úradná tabuľa ÚJD SR

304/2023

č. rozhodnutia: 304/2023

č. správneho konania: 3132-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.09.2023

dátum právoplatnosti: 11.10.2023

Prílohy:

3132-2023_Rozhodnutie_304_2023_Rozhodnutie_304_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023