Úradná tabuľa ÚJD SR

304/2022

č. rozhodnutia: 304/2022

č. správneho konania: 3646-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 21.11.2022

dátum právoplatnosti: 07.12.2022

Prílohy:

3646-2022_Rozhodnutie_304_2022_Rozhodnutie_8767_304_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023