Úradná tabuľa ÚJD SR

303/2024

č. rozhodnutia: 303/2024

č. správneho konania: 2359-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 27.06.2024

Prílohy:

2359-2024_Rozhodnutie_303_2024_R303_SpK 2359-2024S.pdf

Aktualizácia: 28.06.2024