Úradná tabuľa ÚJD SR

303/2023

č. rozhodnutia: 303/2023

č. správneho konania: 3340-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.09.2023

dátum právoplatnosti: 22.09.2023

Prílohy:

3340-2023_Rozhodnutie_303_2023_R303_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023