Úradná tabuľa ÚJD SR

303/2022

č. rozhodnutia: 303/2022

č. správneho konania: 3048-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 16.11.2022

dátum právoplatnosti: 07.12.2022

Prílohy:

3048-2022_Rozhodnutie_303_2022_Rozhodnutie_8725_303_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023