Úradná tabuľa ÚJD SR

302/2024

č. rozhodnutia: 302/2024

č. správneho konania: 2838-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.06.2024

dátum právoplatnosti: 16.07.2024

Prílohy:

2838-2024_Rozhodnutie_302_2024_Rozhodnutie_302_2024.pdf

Aktualizácia: 17.07.2024