Úradná tabuľa ÚJD SR

302/2023

č. rozhodnutia: 302/2023

č. správneho konania: 3185-2023

žiadateľ: Nemocnica AGEL Komárno

dátum vydania: 22.09.2023

dátum právoplatnosti: 13.10.2023

Prílohy:

3185-2023_Rozhodnutie_302_2023_R302_2023_MuLy_VaJu_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023