Úradná tabuľa ÚJD SR

301/2022

č. rozhodnutia: 301/2022

č. správneho konania: 3621-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.11.2022

dátum právoplatnosti: 07.12.2022

Prílohy:

3621-2022_Rozhodnutie_301_2022_Rozhodnutie 301_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023