Úradná tabuľa ÚJD SR

300/2024

č. rozhodnutia: 300/2024

č. správneho konania: 2503-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.06.2024

Prílohy:

2503-2024_Rozhodnutie_300_2024_Rozhodnutie_300_2024.pdf

Aktualizácia: 27.06.2024