Úradná tabuľa ÚJD SR

300/2023

č. rozhodnutia: 300/2023

č. správneho konania: 2902-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.09.2023

dátum právoplatnosti: 10.10.2023

Prílohy:

2902-2023_Rozhodnutie_300_2023_Rozhodnutie_300_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023