Úradná tabuľa ÚJD SR

30/2024

č. rozhodnutia: 30/2024

č. správneho konania: 1018-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1018-2024_Rozhodnutie_30_2024_Rozhodnutie_30_2024.002.pdf

Aktualizácia: 05.02.2024