Úradná tabuľa ÚJD SR

30/2023

č. rozhodnutia: 30/2023

č. správneho konania: 860-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 20.01.2023

dátum právoplatnosti: 22.02.2023

Prílohy:

860-2023_Rozhodnutie_30_2023_Rozhodnutie_30_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023