Úradná tabuľa ÚJD SR

30/2022

č. rozhodnutia: 30/2022

č. správneho konania: 972-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.02.2022

dátum právoplatnosti: 23.03.2022

Prílohy:

972-2022_Rozhodnutie_30_2022_R30_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023