Úradná tabuľa ÚJD SR

3/2024

č. rozhodnutia: 3/2024

č. správneho konania: 1135-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 04.01.2024

dátum právoplatnosti: 06.02.2024

Prílohy:

1135-2024_Rozhodnutie_3_2024_UJD SR 3670-2023_ Rozhodnutie 3-2024-A_JE V-2.pdf

Aktualizácia: 06.02.2024