Úradná tabuľa ÚJD SR

3/2023

č. rozhodnutia: 3/2023

č. správneho konania: 1023-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.01.2023

dátum právoplatnosti: 25.01.2023

Prílohy:

1023-2023_Rozhodnutie_3_2023_R_3_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023