Úradná tabuľa ÚJD SR

3/2023

č. rozhodnutia: 3/2023

č. správneho konania: 751-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.01.2023

dátum právoplatnosti: 25.01.2023

Prílohy:

751-2024_Rozhodnutie_3_2023_R_3_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024