Úradná tabuľa ÚJD SR

299/2024

č. rozhodnutia: 299/2024

č. správneho konania: 1894-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 25.06.2024

Prílohy:

1894-2024_Rozhodnutie_299_2024_Rozhodnutie_299_2024.pdf

Aktualizácia: 26.06.2024