Úradná tabuľa ÚJD SR

298/2024

č. rozhodnutia: 298/2024

č. správneho konania: 2711-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.06.2024

Prílohy:

2711-2024_Rozhodnutie_298_2024_Rozhodnutie_298_2024.pdf

Aktualizácia: 26.06.2024