Úradná tabuľa ÚJD SR

298/2023

č. rozhodnutia: 298/2023

č. správneho konania: 3090-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.09.2023

dátum právoplatnosti: 07.10.2023

Prílohy:

3090-2023_Rozhodnutie_298_2023_Rozhodnutie_298_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023