Úradná tabuľa ÚJD SR

298/2022

č. rozhodnutia: 298/2022

č. správneho konania: 2904-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.11.2022

dátum právoplatnosti: 16.12.2022

Prílohy:

2904-2022_Rozhodnutie_298_2022_R298_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023