Úradná tabuľa ÚJD SR

297/2024

č. rozhodnutia: 297/2024

č. správneho konania: 2754-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.06.2024

dátum právoplatnosti: 12.07.2024

Prílohy:

2754-2024_Rozhodnutie_297_2024_Rozhodnutie_297_2024.pdf

Aktualizácia: 12.07.2024