Úradná tabuľa ÚJD SR

297/2023

č. rozhodnutia: 297/2023

č. správneho konania: 2845-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.09.2023

dátum právoplatnosti: 06.10.2023

Prílohy:

2845-2023_Rozhodnutie_297_2023_Rozhodnutie_297_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023