Úradná tabuľa ÚJD SR

297/2022

č. rozhodnutia: 297/2022

č. správneho konania: 874-2023

žiadateľ: U. S. Steel Košice – Labortest

dátum vydania: 16.11.2022

dátum právoplatnosti: 12.12.2022

Prílohy:

874-2023_Rozhodnutie_297_2022_R297_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023