Úradná tabuľa ÚJD SR

296/2024

č. rozhodnutia: 296/2024

č. správneho konania: 2421-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.06.2024

Prílohy:

2421-2024_Rozhodnutie_296_2024_Rozhodnutie_296_2024_SpK 2421_2024.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024