Úradná tabuľa ÚJD SR

296/2023

č. rozhodnutia: 296/2023

č. správneho konania: 1015-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.09.2023

dátum právoplatnosti: 09.10.2023

Prílohy:

1015-2024_Rozhodnutie_296_2023_Roz296_2023 MSVP.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024