Úradná tabuľa ÚJD SR

295/2022

č. rozhodnutia: 295/2022

č. správneho konania: 2860-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 23.11.2022

dátum právoplatnosti: 12.12.2022

Prílohy:

2860-2022_Rozhodnutie_295_2022_Rozhodnutie_8422_295_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023