Úradná tabuľa ÚJD SR

294/2022

č. rozhodnutia: 294/2022

č. správneho konania: 2859-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 10.11.2022

dátum právoplatnosti: 02.12.2022

Prílohy:

2859-2022_Rozhodnutie_294_2022_Rozhodnutie_8421_294_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023