Úradná tabuľa ÚJD SR

293/2024

č. rozhodnutia: 293/2024

č. správneho konania: 2471-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 24.06.2024

Prílohy:

2471-2024_Rozhodnutie_293_2024_R 293_2024.pdf

Aktualizácia: 26.06.2024