Úradná tabuľa ÚJD SR

293/2022

č. rozhodnutia: 293/2022

č. správneho konania: 3357-2022

žiadateľ: SMZ

dátum vydania: 07.11.2022

dátum právoplatnosti: 28.11.2022

Prílohy:

3357-2022_Rozhodnutie_293_2022_R293_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023