Úradná tabuľa ÚJD SR

292/2023

č. rozhodnutia: 292/2023

č. správneho konania: 2821-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 18.09.2023

dátum právoplatnosti: 05.10.2023

Prílohy:

2821-2023_Rozhodnutie_292_2023_Rozhodnutie_292_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023