Úradná tabuľa ÚJD SR

292/2022

č. rozhodnutia: 292/2022

č. správneho konania: 3611-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.11.2022

dátum právoplatnosti: 24.11.2022

Prílohy:

3611-2022_Rozhodnutie_292_2022_R292_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023