Úradná tabuľa ÚJD SR

291/2023

č. rozhodnutia: 291/2023

č. správneho konania: 2954-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 18.09.2023

dátum právoplatnosti: 03.10.2023

Prílohy:

2954-2023_Rozhodnutie_291_2023_R_291_2023_KaPe - konečné rozhodnutie.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023