Úradná tabuľa ÚJD SR

291/2022

č. rozhodnutia: 291/2022

č. správneho konania: 3399-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.11.2022

dátum právoplatnosti: 22.11.2022

Prílohy:

3399-2022_Rozhodnutie_291_2022_R291_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023