Úradná tabuľa ÚJD SR

290/2024

č. rozhodnutia: 290/2024

č. správneho konania: 2385-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2024

Prílohy:

2385-2024_Rozhodnutie_290_2024_Rozhodnutie_290_2024.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024