Úradná tabuľa ÚJD SR

290/2023

č. rozhodnutia: 290/2023

č. správneho konania: 3284-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.09.2023

dátum právoplatnosti: 14.09.2023

Prílohy:

3284-2023_Rozhodnutie_290_2023_R 290_2023..pdf

Aktualizácia: 22.05.2024