Úradná tabuľa ÚJD SR

29/2024

č. rozhodnutia: 29/2024

č. správneho konania: 1286-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1286-2024_Rozhodnutie_29_2024_Rozhodnutie_29_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024