Úradná tabuľa ÚJD SR

29/2023

č. rozhodnutia: 29/2023

č. správneho konania: 10-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.01.2023

dátum právoplatnosti: 08.02.2023

Prílohy:

10-2023_Rozhodnutie_29_2023_Rozhodnutie_029_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023