Úradná tabuľa ÚJD SR

29/2022

č. rozhodnutia: 29/2022

č. správneho konania: 994-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.01.2022

dátum právoplatnosti: 14.02.2022

Prílohy:

994-2022_Rozhodnutie_29_2022_R_29_2022_MaPa_Zastavenie.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023