Úradná tabuľa ÚJD SR

289/2024

č. rozhodnutia: 289/2024

č. správneho konania: 2372-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2024

Prílohy:

2372-2024_Rozhodnutie_289_2024_Rozhodnutie_289_2024.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024