Úradná tabuľa ÚJD SR

289/2023

č. rozhodnutia: 289/2023

č. správneho konania: 2653-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.09.2023

Prílohy:

2653-2023_Rozhodnutie_289_2023_Podklady_VV_7534_2023.002.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024