Úradná tabuľa ÚJD SR

288/2024

č. rozhodnutia: 288/2024

č. správneho konania: 2360-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 25.06.2024

Prílohy:

2360-2024_Rozhodnutie_288_2024_R288_2024.pdf

Aktualizácia: 03.07.2024