Úradná tabuľa ÚJD SR

288/2023

č. rozhodnutia: 288/2023

č. správneho konania: 3067-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.09.2023

dátum právoplatnosti: 30.09.2023

Prílohy:

3067-2023_Rozhodnutie_288_2023_Rozhodnutie_288_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023