Úradná tabuľa ÚJD SR

287/2023

č. rozhodnutia: 287/2023

č. správneho konania: 2825-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.09.2023

dátum právoplatnosti: 28.09.2023

Prílohy:

2825-2023_Rozhodnutie_287_2023_Rozhodnutie_287_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023