Úradná tabuľa ÚJD SR

286/2023

č. rozhodnutia: 286/2023

č. správneho konania: 2008-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.09.2023

dátum právoplatnosti: 12.10.2023

Prílohy:

2008-2023_Rozhodnutie_286_2023_ÚJD SR_2008_2023_ rozhodnutie 286_2023_EMO12.002.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023