Úradná tabuľa ÚJD SR

286/2022

č. rozhodnutia: 286/2022

č. správneho konania: 2271-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 27.10.2022

Prílohy:

2271-2022_Rozhodnutie_286_2022_Rozhodnutie č. 286_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022