Úradná tabuľa ÚJD SR

286/2022

č. rozhodnutia: 286/2022

č. správneho konania: 704-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 27.10.2022

dátum právoplatnosti: 08.12.2022

Prílohy:

704-2023_Rozhodnutie_286_2022_Rozhodnutie č. 286_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023