Úradná tabuľa ÚJD SR

285/2024

č. rozhodnutia: 285/2024

č. správneho konania: 2357-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 19.06.2024

Prílohy:

2357-2024_Rozhodnutie_285_2024_R 285-2024 ScRa SpK 2357-2024- BS JE EBO V-2.002.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024