Úradná tabuľa ÚJD SR

284/2024

č. rozhodnutia: 284/2024

č. správneho konania: 2662-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2024

dátum právoplatnosti: 09.07.2024

Prílohy:

2662-2024_Rozhodnutie_284_2024_Rozhodnutie_284_2024.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024