Úradná tabuľa ÚJD SR

284/2023

č. rozhodnutia: 284/2023

č. správneho konania: 2846-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.09.2023

dátum právoplatnosti: 06.10.2023

Prílohy:

2846-2023_Rozhodnutie_284_2023_284.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023