Úradná tabuľa ÚJD SR

284/2023

č. rozhodnutia: 284/2023

č. správneho konania: 969-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.09.2023

dátum právoplatnosti: 06.10.2023

Prílohy:

969-2024_Rozhodnutie_284_2023_284.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024