Úradná tabuľa ÚJD SR

284/2022

č. rozhodnutia: 284/2022

č. správneho konania: 3038-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.10.2022

dátum právoplatnosti: 10.11.2022

Prílohy:

3038-2022_Rozhodnutie_284_2022_Rozhodnutie_284_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023