Úradná tabuľa ÚJD SR

283/2024

č. rozhodnutia: 283/2024

č. správneho konania: 1266-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2024

Prílohy:

1266-2024_Rozhodnutie_283_2024_Rozhodnutie_283_2024.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024