Úradná tabuľa ÚJD SR

283/2023

č. rozhodnutia: 283/2023

č. správneho konania: 2294-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.09.2023

dátum právoplatnosti: 26.09.2023

Prílohy:

2294-2023_Rozhodnutie_283_2023_Rozhodnutie_283_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023